Complexul de bai termale

Prezentare: În anul 1986 au început cercetările sistematice arheologice în perimetrul sitului Complexului termal antic din centrul stațiunii Geoagiu-Băi, aceste cercetări au identificat un complex termal unicat în lume prin modul de organizare și amenajare al bazinelor, precum și al inventarului mobil descoperit aici. În straturi succesive, se poate observa cum izvorul termal a fost…

Castrul de la Cigmău

Datare: sec. II-III p.Chr.  Prezentare: Pe malul drept al râului Mureș în apropierea satului Cigmău, în locul numit „Cetatea Urieșilor”, s-a  descoperit  un castru militar care avea rol de pază și apărare a drumului care unea Ulpia Traian Sarmisegetusa și Micia (actuala zonă Vețel) cu Apulum ( Alba Iulia de astăzi) și  „Drumul Aurului” ce…

Bătălia de la „Câmpul Pâinii”

Prezentare: Aici, pe câmpul Pâinii  în 13 octombrie 1479, o armată condusă de voievodul Transilvaniei  Ștefan   Báthory, despotul sârb Vuk Brankovic, fostul domn muntean Basarab cel Bătrân și comitele de Timișoara Pavel Chinezul a învins o importantă oaste otomana condusă de beiul Ali Kodsa care a fost sprijinită de un contingent muntean avândul-l în frunte…

Drumul Roman

Datare: sec II-III p.Chr. Prezentare: Drumul roman avea rol de legătură între castrul de la Cigmau-Băile Romane și zona auriferă de la Săcărâmb fiind considerat în antichitate „Drumul aurului” și este  pavat cu dale poligonale. În unele zone arheologii au descoperit o adâncime a drumului până la 70cm,  lucru care justifică existența lui până în…