Bătălia de la „Câmpul Pâinii”

Prezentare: Aici, pe câmpul Pâinii  în 13 octombrie 1479, o armată condusă de voievodul Transilvaniei  Ștefan   Báthory, despotul sârb Vuk Brankovic, fostul domn muntean Basarab cel Bătrân și comitele de Timișoara Pavel Chinezul a învins o importantă oaste otomana condusă de beiul Ali Kodsa care a fost sprijinită de un contingent muntean avândul-l în frunte…

Drumul Roman

Datare: sec II-III p.Chr. Prezentare: Drumul roman avea rol de legătură între castrul de la Cigmau-Băile Romane și zona auriferă de la Săcărâmb fiind considerat în antichitate „Drumul aurului” și este  pavat cu dale poligonale. În unele zone arheologii au descoperit o adâncime a drumului până la 70cm,  lucru care justifică existența lui până în…